Anmälan till ICPL kartläggning

Här kan du anmäla dig till kartläggning av kunskaper inom Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL).

Vid kartläggning testas projektledarens generella projektledarkunskaper inom tio olika områden kopplade till projektledning. Din kompetens inom ledarskap bedöms dels genom kartläggningsfrågor samt genom en självskattning. Dessa kunskaper prövas genom test som blir tillgängliga när man köpt kartläggningspaketet.

Anmälan till prov är förenat med en kostnad.

På nästa sida så får du identifiera dig med BankId.

Gå vidare

Om ICPL

 

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) är en kartläggnings- och certifieringsmodell som kvalitetssäkrar projektledarens kunskaper.

ICPL är ett samarbete mellan Installatörsföretagen, INCERT och Svenskt Projektforum, med delfinansiering av SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond).

För att läsa mer om ICPL, se www.installatorsforetagen.se

Mail gällande ICPL skickas till icpl@incert.se

Andra prov?

 

Denna sida är endast till för anmälan till kartläggning inom ICPL. Om du söker prov för andra certifieringar, kontakta oss via uppgifterna längst ner på sidan.