Behöver du hjälp?

IncertOnline är en webbportal till stöd för certifierade personer hos Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT). Som inloggad kan personen se sina certifikatsuppgifter, ladda hem sina aktuella certifikat i pdf-format för utskrift på egen skrivare, ändra adresser, anmäla byte av arbetsgivare och hantera påminnelser inför förlängningar och omcertifieringar.

Fler funktioner kommer successivt att tillföras där IncertOnline kommer att vara den sammanhållande länken för sin digitala certifikatshantering. Exempel är funktioner där certifikatsansvariga på företag kan se samtliga certifierade personer på företagets uppgifter, lämna in årliga intyg, redigera adresser m m. En mer avancerad sökfunktion kommer också att finnas. Via IncertOnline kommer det även att bli möjligt att göra ansökningar och annan kommunikation samt se status för sitt ärende.