Behöver du hjälp?

IncertOnline är en webbportal till stöd för certifierade personer hos Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT). Som inloggad kan personen se sina certifikatsuppgifter, ladda hem sina aktuella certifikat i pdf-format för utskrift på egen skrivare, ändra adresser, anmäla byte av arbetsgivare och hantera påminnelser inför förlängningar och omcertifieringar.

Ny inloggninslösning fr o m 2018-11-28: Om du sedan tidigare har haft ett konto på IncertOnline.se så behöver du nu skapa ett nytt inloggningskonto. Du kan fortfarande använda samma Microsoft-konto som tidigare. Se "Latlund för IncertOnline" till höger för information om hur man skapar ett nytt konto.

Fler funktioner kommer successivt att tillföras där IncertOnline kommer att vara den sammanhållande länken för sin digitala certifikatshantering. Exempel är funktioner där certifikatsansvariga på företag kan se samtliga certifierade personer på företagets uppgifter, lämna in årliga intyg, redigera adresser m m. En mer avancerad sökfunktion kommer också att finnas. Via IncertOnline kommer det även att bli möjligt att göra ansökningar och annan kommunikation samt se status för sitt ärende.