Kontrollera certifikat

Här kan du kontrollera ett certifikats giltighet.

Resultat från den automatiska kontrollen är beroende av hur data är registrerade hos INCERT. Inmatade uppgifter måste vara i princip identiska med de data som finns registrerade för att få träff vid kontrollen. Erhållet sökresultat kan därför avvika från förväntat resultat.

Historik för certifikatkontroll finns sparad från och med 17:e maj 2013. Ange det datum du vill kontrollera certifikatets giltighet för. Ange dagens datum för aktuell giltighet.

Du kan alltid kontakta INCERT via e-post till info@incert.se eller per telefon för att få ytterligare information.

Kontrollera certifikat