Välkommen!

Här kan du kontrollera personcertifikat och söka certifierade företag.

I INCERTonline går det att söka efter svenska f-gascertifikat utfärdade av INCERT. För kontroll av utländska certifikat hänvisas till Naturvårdsverket.

Om du är certifierad hos INCERT kan du använda denna tjänst för självservice.

Har du BankID kan du använda självservicetjänsten direkt genom att logga in. Saknar du BankId måste du först ansöka om ett användarkonto hos INCERT.

Kontrollera certifikat

 

Här kan du kontrollera giltigheten för ett visst certifikat.

Sök företag

 

Här kan du söka företag.