Välkommen!

Här kan du kontrollera personcertifikat och söka certifierade företag.

Om du är certifierad hos INCERT kan du använda denna tjänst för självservice.

För att använda självservicetjänsten måste du ansöka om ett användarkonto hos INCERT.

Kontrollera personcertifikat

 

Här kan du kontrollera giltigheten för ett visst personcertifikat.

Sök certifierat företag

 

Här kan du söka certifierade företag.

Ansök om konto

 

Här kan du ansöka om ett användarkonto för att använda självservicetjänsten.